Arslan Bıçaklı’dan Basın Açıklaması


BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK-SEN,PETROL-İŞ’İN GREVİNİ DESTEKLİYOR.

Petrol-İş Sendikasının,Kıbrıs Türk Petrollerinde başlatmış olduğu haklı
GREVİNE TÜRK-SEN olarak destek veriyoruz.
İlgili işyerinde yıllardan beri imzalanan Toplu İş Sözleşmesi işverenin katı
tutumu nedeniyle imzalanmamakta ve ayni işyerinde çalışan işçileri ikiye
ayırmak için işveren her türlü uygulamayı yapmak istemektedir.
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasasına tarafların uyması
yasal zorunluluktur. Buna rağmen İşveren yasaya uymamakta direnmektedir.
Ancak ilgili yasayı uygulatmak başta çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını
ve Hükümetin görevidir. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz.ve Petrol-
İş’in Haklı Grevine destek veriyoruz.

Kamil Özinal’dan Basın Açıklaması

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR


Ülkemizde bulunan ağır ekonomik koşullar halkımızın alım gücünü
azaltmaya devam ediyor.
Hükümette olanlar bu ekonomik koşulları düzeltmek için herhangi
birşey yapmamakta ve koltuk derdinde olmaya devam etmektedir.
Her gün düzeltilmeyen, aydınlatılmayan yollar yüzünden can
kayıpları olurken, Bozuk ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşanırken
halkın derdi kimin aday olup cumhurbaşkanı olacağı değildir.
Sizler menfaatleriniz için çabalarken biliniz ki halkımız evine sağ
salim gidebilme ve evine ekmek götürme derdindedir. Bunu ne zaman
fark edeceğiniz merak konusudur.
Bizler Türk-Sen olarak bu bozuk düzenin vatandaşımızda yarattığı
tahribatın ve sizlerin sorumsuzluğunuzdan kaynaklanan tavırlarınızı
çökertmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi
bir kez daha kamuoyuna duyururuz…

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

Basın Açıklaması 25.10.2019

Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesinden emekli maaşı almakta olan
emeklilerin Güney Kıbrıs Sağlık Sisteminden faydalanabilmeleri için Sağlık
Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmemiz konusunda uzun süredir
yapmış olduğumuz temaslarda herhangi bir sonuç alınamamıştır.
Bu nedenden bu konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç
almaya çalışacağız.
Bu konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen TÜRK-SEN’e müracaat
etmeleri rica olunur.

Asım Ebeoğlu
Dış İlişkiler Sorumlusu

Basın Açıklaması 04.10.2019

  Yeni yasama yılı güzel dileklerle, toplumsal fayda ve uzlaşıdan bahsedilerek açıldı.

  Hükümetin veya ülkeyi idare ettiklerini iddia edenler yapacakları her türlü yasada geleceği ve çocuklarımızı düşünerek adım atmaları en büyük temennimizdir.

  Geldiğimiz noktada tükenmişlik ve geleceği ön görmeden yaşamak, halkımızın hak etmediği toplumsal bir travma halini almıştır.

   Bize empoze edilip dayatılan değil, ülke şartları, kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurulması yapılacak her işte olması gereken bir gerçektir. 

  Türk – Sen olarak her zaman söylediğimiz gibi doğru işlere tam destek olacağımız gibi yapılan veya yapılmak istenen yanlışlarda da çok güçlü ve dik bir şekilde karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.

Basın Açıklaması / 02.08.2019

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili

DÜNYA HABERLEŞME GÜNÜNÜ KUTLARIZ

Dünya Haberleşme günü nedeniyle Telekominikasyon(Haberleşme) sektöründe
çalışan ve bütün dünyadaki insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlamak için gece gündüz
demeden Emek veren bütün emekçilerin Dünya Haberleşme gününü kutluyoruz.
Ülkemizde bu hizmetleri veren özellikle Telekominikasyon Dairesine yıllarca gelen
giden Hükümetlerin hiçbir yatırım yapmaması ve bu daireyi elden çıkarmak için hazırlık
yapan Hükümetleri kınar, bir an önce Toplumun malı olan Telefon Dairesine Devlet
tarafından gerekli yatırımların yapılması ve orda çalışan emekçilerin de huzur içerisinde
çalışmalarını sağlamak ülkeyi yönettiğni iddia eden siyasilerin ana görevleri arasındadır.
Bilinmelidir ki TÜRK-SEN olarak hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğiz
ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN

1850 li yıllarda başlayan mücadele yıllarca devam etmiş, onlarca işçi hayatını kaybetmiş
ve yaralanmıştır.bir çok sendikacı tutuklanmış ve beş tanesi idam edilmiştir.
Bu süreç devam etmiş ve Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların
8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemler dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası
olmuştur.
Çalışanlar ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınmasını ve
günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadele hür ve serbest sendikalaşmayı
kazandırarak,diğer dünya halklarınada çağdaşlığın ve örgütlü demokrasinin gelmesini
sağlanmıştır. Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak
örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak,hiç şüphesiz 1886 yılında
çalışanların Şigago da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu mücadeleyi veren
Tüm Emekçileri saygıyla Anıyoruz
Ülkemizde ekonomik,sosyal ve siyasal yapının hergeçen gün daha kötüye gitmesi
nedeniyle çalışanların ve tüm halkımız üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı
malesef bu yılda 1 Mayıs İşçi Bayramını,yine buruk kutlamaktayız. Hükümetler Kıbrıs Türk halkını
sıkıntıya sokacak kararlar almaya devam ediyor. İçte yaşanan bunca olumsuzlukların yanısıra,
Kıbrıs sorununun halen çözülmememsi nedeniyle halkımız tam bir belirsizlik içerisinde
yaşamına devam etmektedir.
Her iki liderin sürdürmüş olduğu görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesi belirsizliği
daha fazla körüklemekte bu nedenle her iki liderin biran önce her iki toplumun kabul edebileceği
olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyetli olarak çaba göstermeleri en büyük
beklentimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekcileri
saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.
1 Mayısta işçilerin çalıştırılmasını isteyen Ana Muhalefet Başkanını ve bu tip işverenleri
kınıyoruz ve toplumun günü geldiğinde bunlardan hesap sormasını bekleriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ

Uzun bir süreden beridir halkın malı olan kurumlarımızı ÖZELLEŞTİRMEK için
siyasilerin bir kısmı kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmamaktda
ve topluma kurumlarımızı kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak
istemektedirler.
Son olarakda Telefon Dairesine uzun zamandan beridir hiç bir yatırım yapılmamakta
ve özelleştirmek için bir takım hamlaler yapılmaktadır. Ancak bunun bilinmesini isteriz ki
TÜRK-SEN üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsade etmeyecektir.
Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam
edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan