1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN

1850 li yıllarda başlayan mücadele yıllarca devam etmiş, onlarca işçi hayatını kaybetmiş
ve yaralanmıştır.bir çok sendikacı tutuklanmış ve beş tanesi idam edilmiştir.
Bu süreç devam etmiş ve Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların
8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemler dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası
olmuştur.
Çalışanlar ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınmasını ve
günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadele hür ve serbest sendikalaşmayı
kazandırarak,diğer dünya halklarınada çağdaşlığın ve örgütlü demokrasinin gelmesini
sağlanmıştır. Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak
örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak,hiç şüphesiz 1886 yılında
çalışanların Şigago da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu mücadeleyi veren
Tüm Emekçileri saygıyla Anıyoruz
Ülkemizde ekonomik,sosyal ve siyasal yapının hergeçen gün daha kötüye gitmesi
nedeniyle çalışanların ve tüm halkımız üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı
malesef bu yılda 1 Mayıs İşçi Bayramını,yine buruk kutlamaktayız. Hükümetler Kıbrıs Türk halkını
sıkıntıya sokacak kararlar almaya devam ediyor. İçte yaşanan bunca olumsuzlukların yanısıra,
Kıbrıs sorununun halen çözülmememsi nedeniyle halkımız tam bir belirsizlik içerisinde
yaşamına devam etmektedir.
Her iki liderin sürdürmüş olduğu görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesi belirsizliği
daha fazla körüklemekte bu nedenle her iki liderin biran önce her iki toplumun kabul edebileceği
olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyetli olarak çaba göstermeleri en büyük
beklentimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekcileri
saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.
1 Mayısta işçilerin çalıştırılmasını isteyen Ana Muhalefet Başkanını ve bu tip işverenleri
kınıyoruz ve toplumun günü geldiğinde bunlardan hesap sormasını bekleriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan