Necati Taşkın

(Özgeçmiş)

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan – Kurucu Meclis Üyesi Görev Yaptığı Dönem: 5 Temmuz 1959 – 12 Ocak 1983 15 Ocak 1938 Baf kazası’nın Ciyas köyünde doğdu. Lise mezunudur iyi ingilizce ve rumca biliyordu.Evli ve iki çocuk babasıydı.1955-1959 yılları arasında 3 buçuk yıl mütercimlik yapmış 5 Temmuz 1959’da Türk-Sen Genel Sekreterligine seçilmiş ve o tarihten 1976 Türk-Sen Genel Kuruluna kadar Genel Sekreterlik ve o tarihten bu güne kadar Türk-Sen Genel Kurulların’da ve oybirliği ile Genel Başkan görevi’ne seçilmiştir. Kıbrıs Türk Sendikacılığı’nın gelişme ve genişlemesine öncülük etmiş Sendikacılığımıza büyük hizmeti geçmiştir.Çalışanların en iyi çalışma koşullarına ve yaşam düzeyine erişmesi için mücadelede öncülük etmiştir.Toplumumuzun ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümünde yapıcı yönleri bulunmuştur.Türk-Sen Genel Sekreteri olarak Uluslararası Çalışma Teşkilatı, Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve diğer Uluslararası İşçi kuruluşlarının Konferans ve Kongrelerine Türkiye’de sayısız kongreye ve çeşitli ülkelerde sendikacılık seminerlerine katılmıştır.Yerel ve Uluslararası Düzeyde çeşitli seminerlerde konferanslar vermiştir.Uluslararası alanda toplumumuzun mücadelesinin saygınlık ve sempati kazanmasında büyük katkısı olmuştur. 13 Şubat 1975’te ilan edilen Kurucu Meclis’e Türk-Sen temsilcisi olarak seçilmiş ve toplumumuzun oybirliğine yakın bir çoğunlukla kabul edilen Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasasına çalışanlarla ilgili çağdaş kurallar konmasında öncülük etmiştir. Genel Başkanlık Görevine seçildiği 1976 yılından bugüne kadar Türk-Sen’in üye bulunduğu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-Iş) ile kuruluşundan itibaren mevcut olan sıkı işbirliği ve kardeşlik bağlarını geliştirmede gösterdiği gayret gerek Kıbrıs Türk çalışanları ve gerekse Türkiye İşçi sınıfı tarafından takdirle hatırlanacak kadar büyüktür. Türk-Sen’in 1980 yılında Avrupa İşçi SendikalarıKonfederasyonu üyeliğine kabul edilmesinde ortaya koydugu uğraş,tüm engellerin aşılamasıyla sonuçlanmış ve Kıbıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, işçi sınıfının dünyadaki yerini almasına ETUC ailesi içerisinde temsil edilmesine imkan vermiştir. Necati Taşkın Türk-Sen Genel Başkanlığı ve çeşitli sosyal kuruluşlardaki faaliyetleri yanında Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU) icra kurullarında da uzun süre Türk-Sen’i temsil etmiştir. 12 Ocak 1983 tarihinde Mağusadaki bir sendikal toplantıya katılmak üzere 5 Türk-Sen Yöneticsi ile birlikte aracı ile mağsuya giderken feci bir trafik kazası sonucunda diğer iki yönetici ile birlikte hayatını kaybetmiştir.

GÖREV SÜRESİ    5 TEMMUZ 1959 -12 OCAK 1983