Türk-Sen Başkan Vekili Özinal’dan açıklama

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde siyasilerle ilgili yaşanan sıkıntılardan en büyüğü bilindiği
üzere kendi görev ve sorumluluklarından daha çok başka şeylerle
ilgileniyor olmaları ve kendi sorumlulukları dışındaki meselelere
müdahale etmeleridir.
Kıb-Tek’ te elektrik bağlama maalesef yakınlığa göre kişiye özel
devam etmektedir. Bu yüzden siyasilerimizi bu kimliklerini kullanarak
yaptırımda bulunmamada ve ellerini üzerimizden çekmeleri konusunda
uyarmayı bir borç bilirim.
Doğru yapılacak işlerde her zaman Türk-Sen olarak destek
vereceğimizi, yanlışların da en güçlü şekilde karşısında duracağımızı tüm
kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla
Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

BASIN AÇIKLAMASI

EL-SEN üyelerinin her zaman onurlu ve dirayetli duruşları sayaesinde bir kez daha
toplumsal değerimiz olan Elektirik Kurumuna uzaltılmaya çalışılan eller halkımızın ve sendikal
plarforumun desteği ile engellenmiştir.
Bizi yönetenler veya yönettiğini iddia edenler artık çocuklarımızın geleceği ile ilgili
dürüst ve somut adımlar atmak için uğraş vermelidirler.
Türk-Sen olarak Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurum ve kuruluşlarının
satılmasına,özelleştirilmesine siddetle karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtiriz.
Toplumsal özdeğerlerimizin daha iyi noktaya ve çok daha verimli hale gelebilmesi için
siyaset ve siyasilerden arınmış işinin uzmanları ile Özerk bir yapıya kavuşturmak gerektiğini
tüm çabamızın bu yönde olacağını tüm kamuoyuna duyururuz

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili