YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

HÜKÜMET FATURAYI YİNE ÇALIŞANLARA VE EMEKLİLERE ÖDETMEK İSTİYOR

Bütün Dünyayı sarsan ve Bizim ülkemizide etkileyen Korono Virüsü Nedeniyle
öncelikle Bütün Toplumumuza sağlık diliyorum.Hükümet edenler bu virüsü gerekçe
göstererek aldığı Ekonomik önlemler çerçevesinde Bankalara ve Büyük Sermaye ye hiç
dokunmadan,siyasi partilerine aldıkları Devlet yardımından sadece % 25 kesinti yaparak
ve Devletin kısıtlaması gereken birçok giderlerini kısıtlamadan bütün Ekonomik sıkıntının
faturasını çalışanlara ve emeklilere ödetmek istiyor.özellikle özel sektörde işten çıkarılan
ve işsiz kalan işçilere IDM Fonundan verilecek olan 1500 TL çok yetersiz kalmakla beraber
üçüncü uyruklu çalışanların bu uygulamanın dışında kalmaları kabul edilebilir bir uygulama
degildir.
Bu ülkede çalışma izniyle çalışan ve Sosyal Sgortalara primlerini yatırtan bu
çalışanlara yapılan tamamen IRKCILIKTIR.
Bu ülkede bir sıkıntı varsa ve bu sıkıntıları Toplum olarak Hep beraber
gögüsleyeceksek bütün sektörler elini taşın altına Eşit şekilde koymalıdır.
TÜRK-SEN olarak,Eksik ve yanlış alınan bu ekonomik tedbirleri kabul etmediğimizi
ve bu konuda yasal haklarımızı kullanarak gereğini yapacağımızı ilgililerin bilmesini isteriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

Basın açıklaması ZAM


HÜKÜMET ZAM ŞAMPİYONU OLDU

Ülkemizde Dar gelirli vatandaşlarımız ve özelliklede özel sektörde
sendikasız olarak çalışan ve günde 10-12 saat Asgari Ücretinde altına
çalıştırılan işçilerin, Dövizin’de ciddi şekilde yükselmesi nedeniyle oluşan hayat
pahalılığı ve çalışanların alım gücünün büyük oranda düştüğü bir dönemde
Hükümet edenler yine işin kolayına kaçarak Her yere ZAM yapmıştır.
Ülkeyi Yönettiğni iddia eden Hükümetlerin esas görevi Halkının refah ve
mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamaktır.bunu sağlamak için
halktan görev talep etmektedirler.
Bu nedenle hergün çeşitli mazaretler üretmek yerine sorunlara çare
bulmak zorundadırlar. Hergün zam yaparak vatandaşın yaşamını zora sokmak
yerine Devletin bir sürü gereksiz harcamalarını durdurarak birçok sıkıntıya çare
bulabilirler.
Bu nedenle son yapılan zamları TÜRK-SEN olarak kınıyor ve Zamların
geri alınmasını talep ediyoruz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

Arslan Bıçaklı’dan Basın Açıklaması


BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK-SEN,PETROL-İŞ’İN GREVİNİ DESTEKLİYOR.

Petrol-İş Sendikasının,Kıbrıs Türk Petrollerinde başlatmış olduğu haklı
GREVİNE TÜRK-SEN olarak destek veriyoruz.
İlgili işyerinde yıllardan beri imzalanan Toplu İş Sözleşmesi işverenin katı
tutumu nedeniyle imzalanmamakta ve ayni işyerinde çalışan işçileri ikiye
ayırmak için işveren her türlü uygulamayı yapmak istemektedir.
Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum yasasına tarafların uyması
yasal zorunluluktur. Buna rağmen İşveren yasaya uymamakta direnmektedir.
Ancak ilgili yasayı uygulatmak başta çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını
ve Hükümetin görevidir. Yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz.ve Petrol-
İş’in Haklı Grevine destek veriyoruz.

Kamil Özinal’dan Basın Açıklaması

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR


Ülkemizde bulunan ağır ekonomik koşullar halkımızın alım gücünü
azaltmaya devam ediyor.
Hükümette olanlar bu ekonomik koşulları düzeltmek için herhangi
birşey yapmamakta ve koltuk derdinde olmaya devam etmektedir.
Her gün düzeltilmeyen, aydınlatılmayan yollar yüzünden can
kayıpları olurken, Bozuk ekonomiden dolayı sıkıntılar yaşanırken
halkın derdi kimin aday olup cumhurbaşkanı olacağı değildir.
Sizler menfaatleriniz için çabalarken biliniz ki halkımız evine sağ
salim gidebilme ve evine ekmek götürme derdindedir. Bunu ne zaman
fark edeceğiniz merak konusudur.
Bizler Türk-Sen olarak bu bozuk düzenin vatandaşımızda yarattığı
tahribatın ve sizlerin sorumsuzluğunuzdan kaynaklanan tavırlarınızı
çökertmek için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi
bir kez daha kamuoyuna duyururuz…

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

Türk-Sen Başkan Vekili Özinal’dan açıklama

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde siyasilerle ilgili yaşanan sıkıntılardan en büyüğü bilindiği
üzere kendi görev ve sorumluluklarından daha çok başka şeylerle
ilgileniyor olmaları ve kendi sorumlulukları dışındaki meselelere
müdahale etmeleridir.
Kıb-Tek’ te elektrik bağlama maalesef yakınlığa göre kişiye özel
devam etmektedir. Bu yüzden siyasilerimizi bu kimliklerini kullanarak
yaptırımda bulunmamada ve ellerini üzerimizden çekmeleri konusunda
uyarmayı bir borç bilirim.
Doğru yapılacak işlerde her zaman Türk-Sen olarak destek
vereceğimizi, yanlışların da en güçlü şekilde karşısında duracağımızı tüm
kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla
Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

BASIN AÇIKLAMASI

EL-SEN üyelerinin her zaman onurlu ve dirayetli duruşları sayaesinde bir kez daha
toplumsal değerimiz olan Elektirik Kurumuna uzaltılmaya çalışılan eller halkımızın ve sendikal
plarforumun desteği ile engellenmiştir.
Bizi yönetenler veya yönettiğini iddia edenler artık çocuklarımızın geleceği ile ilgili
dürüst ve somut adımlar atmak için uğraş vermelidirler.
Türk-Sen olarak Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurum ve kuruluşlarının
satılmasına,özelleştirilmesine siddetle karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtiriz.
Toplumsal özdeğerlerimizin daha iyi noktaya ve çok daha verimli hale gelebilmesi için
siyaset ve siyasilerden arınmış işinin uzmanları ile Özerk bir yapıya kavuşturmak gerektiğini
tüm çabamızın bu yönde olacağını tüm kamuoyuna duyururuz

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün
tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40
oranında düşmüştür.
Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e
çalışanlarla alay edercesine 250.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde
10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum
edilmiştir.
Bu Ülkede Dört Kişilik bir ailenin Brüt 3400.00 TL Asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve
insanca sürdürmesi mümkün değildir.
17 Milyon maaş alan Siyasi Kamu Görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları
ve Emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken
Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülüç bir
artış verilmiştir.Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen
Asgari Ücrete İTİRAZ edeceğimizi ve Asgari Ücret Komisyonuna yapmış oldukları bu
hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacağız.

Arslan Bıçaklı

Kamil Özinal’dan Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Hükümet edenler veya ettiğini iddia edenler Kıb-Tek’ le ilgili doğru ve somut
adımlar atmalıdır. Hükümet içinde konuyu bilende bilmeyende konuşursa kendileri
de ne söylediklerini anlamazlar.
Yalnız şunu bilmelidirler ki laf ebeliği yaparak Kıb-Tek’ le ilgili bizi
yanıltacaklarını sanıyorlarsa yalnızca kendilerini aldatıyorlardır.
Acil olarak alınması gereken dizel santrallerle ilgili biz almayacağız,
yapmayacağız demeniz aslında gerçek niyetlerinizi ortaya koymaktadır.
Yıllar öncesinden sizlerin hükümet edenlerin kurumun özerk bir yapıya
kavuşturulacağı sözlü ve yazılı olarak taahhüt vermenize rağmen ne denli ciddi ve
güvenilir olduğunuz halk tarafından bilinen bir gerçektir.
Kıb-Tek çalışanlarının gece gündüz sıcakta ve soğukta elektriğin sağlıklı bir
şekilde halkımıza ulaşması için verdiği uğraş gözardı edilemez bir gerçektir.
Sizlerse bu çalışanları takdir edeceğinize olur olmaz yalanlarla maaşlarını
manüpüle ederek aklınızca puan kazanmaya çalışmaktasınız.
Şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz ki ne dün ne bugün ne de yarın Kib-Tek’ i
özelleştiremeyeceğiniz gibi elinizi uzattığınız anda çalışanlar ve halkımızla en güçlü
şekilde karşılık göreceğinizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

BASIN BİLDİRİSİ

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın gelceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.


Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili