TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün
tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40
oranında düşmüştür.
Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e
çalışanlarla alay edercesine 250.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde
10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum
edilmiştir.
Bu Ülkede Dört Kişilik bir ailenin Brüt 3400.00 TL Asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve
insanca sürdürmesi mümkün değildir.
17 Milyon maaş alan Siyasi Kamu Görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları
ve Emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken
Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülüç bir
artış verilmiştir.Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen
Asgari Ücrete İTİRAZ edeceğimizi ve Asgari Ücret Komisyonuna yapmış oldukları bu
hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacağız.

Arslan Bıçaklı