BASIN AÇIKLAMASI

EL-SEN üyelerinin her zaman onurlu ve dirayetli duruşları sayaesinde bir kez daha
toplumsal değerimiz olan Elektirik Kurumuna uzaltılmaya çalışılan eller halkımızın ve sendikal
plarforumun desteği ile engellenmiştir.
Bizi yönetenler veya yönettiğini iddia edenler artık çocuklarımızın geleceği ile ilgili
dürüst ve somut adımlar atmak için uğraş vermelidirler.
Türk-Sen olarak Kıbrıs Türkünün öz varlıkları olan kurum ve kuruluşlarının
satılmasına,özelleştirilmesine siddetle karşı çıkacağımızı bir kez daha belirtiriz.
Toplumsal özdeğerlerimizin daha iyi noktaya ve çok daha verimli hale gelebilmesi için
siyaset ve siyasilerden arınmış işinin uzmanları ile Özerk bir yapıya kavuşturmak gerektiğini
tüm çabamızın bu yönde olacağını tüm kamuoyuna duyururuz

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili