Türk-Sen Başkan Vekili Özinal’dan açıklama

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde siyasilerle ilgili yaşanan sıkıntılardan en büyüğü bilindiği
üzere kendi görev ve sorumluluklarından daha çok başka şeylerle
ilgileniyor olmaları ve kendi sorumlulukları dışındaki meselelere
müdahale etmeleridir.
Kıb-Tek’ te elektrik bağlama maalesef yakınlığa göre kişiye özel
devam etmektedir. Bu yüzden siyasilerimizi bu kimliklerini kullanarak
yaptırımda bulunmamada ve ellerini üzerimizden çekmeleri konusunda
uyarmayı bir borç bilirim.
Doğru yapılacak işlerde her zaman Türk-Sen olarak destek
vereceğimizi, yanlışların da en güçlü şekilde karşısında duracağımızı tüm
kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımla
Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili