Basın Açıklaması 04.10.2019

  Yeni yasama yılı güzel dileklerle, toplumsal fayda ve uzlaşıdan bahsedilerek açıldı.

  Hükümetin veya ülkeyi idare ettiklerini iddia edenler yapacakları her türlü yasada geleceği ve çocuklarımızı düşünerek adım atmaları en büyük temennimizdir.

  Geldiğimiz noktada tükenmişlik ve geleceği ön görmeden yaşamak, halkımızın hak etmediği toplumsal bir travma halini almıştır.

   Bize empoze edilip dayatılan değil, ülke şartları, kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurulması yapılacak her işte olması gereken bir gerçektir. 

  Türk – Sen olarak her zaman söylediğimiz gibi doğru işlere tam destek olacağımız gibi yapılan veya yapılmak istenen yanlışlarda da çok güçlü ve dik bir şekilde karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.