Basın Açıklaması 25.10.2019

Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesinden emekli maaşı almakta olan
emeklilerin Güney Kıbrıs Sağlık Sisteminden faydalanabilmeleri için Sağlık
Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmemiz konusunda uzun süredir
yapmış olduğumuz temaslarda herhangi bir sonuç alınamamıştır.
Bu nedenden bu konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç
almaya çalışacağız.
Bu konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen TÜRK-SEN’e müracaat
etmeleri rica olunur.

Asım Ebeoğlu
Dış İlişkiler Sorumlusu