Kıbrıs Türk Çalışanlarının barış ve mutluluk içerisinde demokratik bir yaşam sürmesi için örgütlü gücünü kullanmak. Halkımızın esenliği için mücadele etmek. Misyon Kıbrıs Türk Halkının ve tüm kurumlarının Avrupa Birliği’nin bir parçası haline gelmesi ve halkımız ve çalışanların fakirlikten uzak refah ve mutluluk içerisinde yaşayabileceği bir standarda ulaşmak. Sendikal hak ve özgürlüklerin tam olarak uygulandığı demokratik bir KKTC ve her iki halkın da haklarının güvence altında olacağı federal bir Kıbrıs’a ulaşmak.