BASIN BİLDİRİSİ

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın gelceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.


Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili

EMEKCİLERE SAYGI GÖSTERİLSİN

Ülkemizde özellikle yaz mevsiminde sıcakların 40 derecenin üzerine
çıktığı ve yetkililerin mecbur kalmadıkca 12:00-16:00 saatleri arasında güneşde
10 dakikadan fazla durulmaması gerektiği konusunda açıklama yaptıkları bir
dönemde özellikle dam altında çalışmayan çalışanların belirlenen bu saatlerde
kızıl güneşin altında çalıştırılmaları ve hükümet edenlerin başta Çalşma
Bakanlığının bu konuda hiç bir tetbir almaması kabul edilebilir değildir ve
emekcilere karşı yapılan büyük bir haksızılıkdır.
Bu konuda Mütahitler Birliği Başkanının da açıkladığı gibi ilgili saatlerde
işçilerin güneş altında çalıştırılmaması için Çalışma Bakanlığına ve hükümeti
acilen göreve çağırıyoruz
Dünyada en değerli varlık İNSANDIR bu nedenle de insanlarımızın daha
fazla çile ve ızdırap çekmeden insanca ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını ve
yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için gereken tetbirleri almak Devlet
adına ülkeyi yöneten Hükümetlerin görevidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

HÜKÜMETİN İLK İCRAATI EMEK DÜŞMANLIĞI OLDU

Ükemizde son dönemlerde Akaryakıta,Elektiriğe,Gaza ve bütün tüketim maddelerine
yapılan ZAMLAR la çalışanların ve Emeklilerin alım gücü nerdeyse %30-35 oranında azalmış
olmasına rağmen Hükümet edenler bu alım gücünü telafi etmek yerine tam tersini yaparak ilk
Hükümet icraatı olarak çalışanların ve emeklilerin alacakları hayat pahalılığı oranından %2
oranında kararnameyle kesme kararı almıştır.
Hükümet edenler Giderlerde TASARRUF etmek isterlerse önce 17.000 TL Maaş alan
milletvekilllerinden ve meclisde temsil edilen 6 siyasi partiye Devletin kasasından yapılan
13(TRİLYON) milyon TL den Tasarruf etsinler,bunları yapacaklarına EMEK DÜŞMANLIĞI
yaparak Emekçilerin maaşlarını kesmek kabul edilemizdir.
TÜRK-SEN olarak önerimiz bu almış oldukları yanlış karardan İVEDİ olarak geri
dönsünler aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde
bozulacağını herkesin bilmesini isteriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan