HÜKÜMET OLDUĞUNU İDDİA EDENLERİN TOPLUMUN MALI

OLAN KURUMLARI SATMA YETKİSİ YOKTUR

SATTIRMAYACAĞIZ..

Toplumun malı olan KIB-TEK, Telefon Dairesi, Süt Kurumu TÜK
Kooperatifler gibi kurumlara Hükümet olduğunu iddia eden siyasiler bu
kurumlara yatırım yaparak Toplumun değerlerine sahip çıkmaları
yerine,beceriksiz siyasilerin yanlış yönetimleri ve bilerek,isteyerek yatırım
yapmayarak verimsiz hale getirerek ondan sonrada Toplumdan yetki almadan
bu kurum ve kuruluşları satmak için koltuk ve para uğruna TC ile protokol
imzalamaktadırlar.
Hükümet olduğunu iddia edenler ve Toplumun malı olan bu kurumları
satmak isteyenlere çağrımızdır.
Ya bu yanlışdan vazgeçin yada ülkede Çalışma Barışı bozulacak çünkü
halkımızla birlikte TÜRK-SEN olarak bu kurumlara sahip çıkma adına her türlü
Yasal ve Anayasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Başkan