Basın Açıklaması 25.10.2019

Güney Kıbrıs Sosyal Sigortalar Dairesinden emekli maaşı almakta olan
emeklilerin Güney Kıbrıs Sağlık Sisteminden faydalanabilmeleri için Sağlık
Bakanlığı ve Sağlık sistemine kabul edilmemiz konusunda uzun süredir
yapmış olduğumuz temaslarda herhangi bir sonuç alınamamıştır.
Bu nedenden bu konuyla ilgili dava açıp mahkeme yoluyla sonuç
almaya çalışacağız.
Bu konuyu görüşmek üzere ilgililerin şahsen TÜRK-SEN’e müracaat
etmeleri rica olunur.

Asım Ebeoğlu
Dış İlişkiler Sorumlusu

Basın Açıklaması 04.10.2019

  Yeni yasama yılı güzel dileklerle, toplumsal fayda ve uzlaşıdan bahsedilerek açıldı.

  Hükümetin veya ülkeyi idare ettiklerini iddia edenler yapacakları her türlü yasada geleceği ve çocuklarımızı düşünerek adım atmaları en büyük temennimizdir.

  Geldiğimiz noktada tükenmişlik ve geleceği ön görmeden yaşamak, halkımızın hak etmediği toplumsal bir travma halini almıştır.

   Bize empoze edilip dayatılan değil, ülke şartları, kültürü ve gerçekleri göz önünde bulundurulması yapılacak her işte olması gereken bir gerçektir. 

  Türk – Sen olarak her zaman söylediğimiz gibi doğru işlere tam destek olacağımız gibi yapılan veya yapılmak istenen yanlışlarda da çok güçlü ve dik bir şekilde karşı duracağımızı kamuoyuna duyururuz.