TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün
tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40
oranında düşmüştür.
Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e
çalışanlarla alay edercesine 250.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde
10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum
edilmiştir.
Bu Ülkede Dört Kişilik bir ailenin Brüt 3400.00 TL Asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve
insanca sürdürmesi mümkün değildir.
17 Milyon maaş alan Siyasi Kamu Görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları
ve Emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken
Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülüç bir
artış verilmiştir.Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen
Asgari Ücrete İTİRAZ edeceğimizi ve Asgari Ücret Komisyonuna yapmış oldukları bu
hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacağız.

Arslan Bıçaklı

Kamil Özinal’dan Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Hükümet edenler veya ettiğini iddia edenler Kıb-Tek’ le ilgili doğru ve somut
adımlar atmalıdır. Hükümet içinde konuyu bilende bilmeyende konuşursa kendileri
de ne söylediklerini anlamazlar.
Yalnız şunu bilmelidirler ki laf ebeliği yaparak Kıb-Tek’ le ilgili bizi
yanıltacaklarını sanıyorlarsa yalnızca kendilerini aldatıyorlardır.
Acil olarak alınması gereken dizel santrallerle ilgili biz almayacağız,
yapmayacağız demeniz aslında gerçek niyetlerinizi ortaya koymaktadır.
Yıllar öncesinden sizlerin hükümet edenlerin kurumun özerk bir yapıya
kavuşturulacağı sözlü ve yazılı olarak taahhüt vermenize rağmen ne denli ciddi ve
güvenilir olduğunuz halk tarafından bilinen bir gerçektir.
Kıb-Tek çalışanlarının gece gündüz sıcakta ve soğukta elektriğin sağlıklı bir
şekilde halkımıza ulaşması için verdiği uğraş gözardı edilemez bir gerçektir.
Sizlerse bu çalışanları takdir edeceğinize olur olmaz yalanlarla maaşlarını
manüpüle ederek aklınızca puan kazanmaya çalışmaktasınız.
Şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz ki ne dün ne bugün ne de yarın Kib-Tek’ i
özelleştiremeyeceğiniz gibi elinizi uzattığınız anda çalışanlar ve halkımızla en güçlü
şekilde karşılık göreceğinizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

Basın Açıklaması / 02.08.2019

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili