TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ

Uzun bir süreden beridir halkın malı olan kurumlarımızı ÖZELLEŞTİRMEK için
siyasilerin bir kısmı kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmamaktda
ve topluma kurumlarımızı kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak
istemektedirler.
Son olarakda Telefon Dairesine uzun zamandan beridir hiç bir yatırım yapılmamakta
ve özelleştirmek için bir takım hamlaler yapılmaktadır. Ancak bunun bilinmesini isteriz ki
TÜRK-SEN üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsade etmeyecektir.
Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam
edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan