Basın Açıklaması / 02.08.2019

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın geleceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili

DÜNYA HABERLEŞME GÜNÜNÜ KUTLARIZ

Dünya Haberleşme günü nedeniyle Telekominikasyon(Haberleşme) sektöründe
çalışan ve bütün dünyadaki insanların birbirleriyle haberleşmesini sağlamak için gece gündüz
demeden Emek veren bütün emekçilerin Dünya Haberleşme gününü kutluyoruz.
Ülkemizde bu hizmetleri veren özellikle Telekominikasyon Dairesine yıllarca gelen
giden Hükümetlerin hiçbir yatırım yapmaması ve bu daireyi elden çıkarmak için hazırlık
yapan Hükümetleri kınar, bir an önce Toplumun malı olan Telefon Dairesine Devlet
tarafından gerekli yatırımların yapılması ve orda çalışan emekçilerin de huzur içerisinde
çalışmalarını sağlamak ülkeyi yönettiğni iddia eden siyasilerin ana görevleri arasındadır.
Bilinmelidir ki TÜRK-SEN olarak hiçbir kurumumuzun satılmasına izin vermeyeceğiz
ve kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN

1850 li yıllarda başlayan mücadele yıllarca devam etmiş, onlarca işçi hayatını kaybetmiş
ve yaralanmıştır.bir çok sendikacı tutuklanmış ve beş tanesi idam edilmiştir.
Bu süreç devam etmiş ve Amerika’nın Şikago kentinde 1 Mayıs 1886 yılında çalışanların
8-8-8 için yapmış oldukları grev ve eylemler dünyadaki çalışma hayatında bir dönüm noktası
olmuştur.
Çalışanlar ilk kez kendi uluslarında bir başarıya imza atarak, grev hakkının tanınmasını ve
günlük çalışma saatinin 8 saate düşürülmesi için verilen mücadele hür ve serbest sendikalaşmayı
kazandırarak,diğer dünya halklarınada çağdaşlığın ve örgütlü demokrasinin gelmesini
sağlanmıştır. Bugün demokratik ülkelerdeki çalışanlar ve ülkemizdeki sendikalar olarak
örgütlenme hakkımız varsa ve haklarımızı talep edebiliyorsak,hiç şüphesiz 1886 yılında
çalışanların Şigago da vermiş oldukları onurlu mücadelenin bir sonucudur. Bu mücadeleyi veren
Tüm Emekçileri saygıyla Anıyoruz
Ülkemizde ekonomik,sosyal ve siyasal yapının hergeçen gün daha kötüye gitmesi
nedeniyle çalışanların ve tüm halkımız üzerinde yaratmış olduğu olumsuz etkilerden dolayı
malesef bu yılda 1 Mayıs İşçi Bayramını,yine buruk kutlamaktayız. Hükümetler Kıbrıs Türk halkını
sıkıntıya sokacak kararlar almaya devam ediyor. İçte yaşanan bunca olumsuzlukların yanısıra,
Kıbrıs sorununun halen çözülmememsi nedeniyle halkımız tam bir belirsizlik içerisinde
yaşamına devam etmektedir.
Her iki liderin sürdürmüş olduğu görüşmelerin bir süreden beri ilerlememesi belirsizliği
daha fazla körüklemekte bu nedenle her iki liderin biran önce her iki toplumun kabul edebileceği
olumlu bir sonuca ulaşması için daha fazla iyi niyetli olarak çaba göstermeleri en büyük
beklentimizdir.
Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs mücadelesinde hayatını kaybeden emekcileri
saygıyla anar, tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlarım.
1 Mayısta işçilerin çalıştırılmasını isteyen Ana Muhalefet Başkanını ve bu tip işverenleri
kınıyoruz ve toplumun günü geldiğinde bunlardan hesap sormasını bekleriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ

Uzun bir süreden beridir halkın malı olan kurumlarımızı ÖZELLEŞTİRMEK için
siyasilerin bir kısmı kurumlar üzerinde çeşitli oyunlar oynayarak hiçbir yatırım yapmamaktda
ve topluma kurumlarımızı kötü göstermek suretiyle özelleştirmeye zemin hazırlamak
istemektedirler.
Son olarakda Telefon Dairesine uzun zamandan beridir hiç bir yatırım yapılmamakta
ve özelleştirmek için bir takım hamlaler yapılmaktadır. Ancak bunun bilinmesini isteriz ki
TÜRK-SEN üye sendikaları ile birlikte bu uygulamalara müsade etmeyecektir.
Ülkedeki bu gibi kurumlarımıza dün olduğu gibi bugünde sahip çıkmaya devam
edeceğiz ve günü geldiğinde bütün yasal eylem haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

BASIN AÇIKLAMASI

KIB-TEK’E SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Son günlerde KIB-TEK’in ve KIB-TEK de yağmur,çamur demeden sabahlara kadar
ülke insanımıza sağlıklı ve kesintisiz enerji vermek için emek veren çalışanları hedef alan bir
takım efendiler çirkin ve asılsız açıklama yapmaya devam ediyrorlar.
20.777 TL maaşı olanlar, kendilerinin devlete maliyetlerini hiç hesaplamadan göç
yasası ile işe giren ve mağduriyet yaşayan KIB-TEK çalışanlarının bu mağduriyetlerinin bir
kısmı Toplu İş Sözleşmesi ile giderildi diye çığlık atanlar önce bir aynaya bakmalıdırlar.
Son günlerde KIB-TEK’in üzerine bilerek ve isteyerek gitmeye çalışanlar
ÖZELLEŞTİRME senaryolarının bir parçasıdırlar. Ancak bunu herkes iyi bilmelidir ki TÜRK-
SEN olarak buna asla müsade etmeyeceğiz. Geçmiş hükümetler döneminde de bu
senaryoyu uygulamak isteyenler olmuştur. Ancak güçleri yetmemiştir.
KIB-TEK’de CERYAN var buraya elini uzatmak isteyeni teper.

ARSLAN BIÇAKLI
GENEL BAŞKAN

TÜRK-SEN’DEN ÇALIŞMA BAKANI ZEKİ ÇELERE TAM DESTEK

Ülkemizde 40 yıldan sonra çalışma hayatını kayıt altın almak ve emeğin sömürlmesine
izin vermemek için bir takım tedbirler alarak uygulmaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e Ticaret Odası Başkanı ve Sanayi Odası Başkanlarının ayrıca
sermayenin sözcülüğünü yaparacasına UBP Genel Başkanından yapılan haksız ve yanlış
eleştirileri kınıyoruz ve bu konuda EMEK sınıfına sahip çıkan Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e
TÜRK-SEN Yönetimi olarak TAM DESTEK veriyoruz.
Ticaret odasına,sanayi odasına ve diğer sermaye örgütlerine üyeliğin zorunlu olduğu
bir ülkede tercihe bağlı olarak teşvik priminden yararlanmak için ve ülkedeki gençlere sahip
çıkmak adına yerli sitihdamı gerçekleştirmek ve emeğin sermaye tarafından sömürülmesini
engellmek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı
getirilmesine engel olmaya çalışanlarla karşı duruşumuzu devam ettireceğiz.
Ayrıca bu konuda Çalışma Bakanı Zeki Çelere TAM DESTEK vermeye devam
edeceğiz.

YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve şirket çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika olan Gıda-Sen
arasında, 2019 yılı için yapılan toplu iş sözleşmesi 29.01.2019 tarihinde taraflar arasında imzalandı.
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisini temsilen Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ve Türk-Sen Başkanı
Arslan Bıçaklı ve Gıda-Sen Başkanı Metin Akoğlu ile sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı olumlu
havada gerçekleşti.
Genel Müdür Selahaddin Bayırkan “ Şirketimiz 2018 yılı içerisinde kârlılık oranını artırmak suretiyle,
devletimize yüksek oranda gelir getirmiştir. Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadan tamamen kendi öz
kaynakları ile, yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 ve 2018 dönemlerinde Yönetim Kurulu’muzun almış
olduğu güçlü kararlar ile fabrikamızın teknolojisi dünya standartlarında üretim yapar hale getirilmiştir. Bu
durum bizler ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda çalışanlarımızın emeği ve gayreti büyüktür.
Çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılı ve sonraki yıllar için de artan performans ile başarılarının
devamını diliyorum” dedi.
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise “ geçmiş olduğumuz dönemlerde kapanacak gözüyle bakılan
KTT, 2013 yılında güçlü bir yönetim anlayışı ile yola çıkarak , yapmış olduğu yeni yatırımlar ile hem iç hem
dış görünüşünü yenileyerek dünya standartlarına uygun modern bir fabrika haline gelmiştir. Bunun
sonucunda da üretmiş olduğu kaliteli ürünler ile şirketin ülkemize nasıl bir katma değer kattığı ortaya
çıkmıştır. Ülkemiz için KTT bir lokomotif haline dönüşmüştür. Çalışanlarına vermiş olduğu değer ise
yatsınamaz derece önemlidir. Böyle modern bir fabrikada çalışanlarımız hem mutlu bir şekilde üretim
yapmakta hem de kendilerine verilen bu değerle şirketlerine sahip çıkmaktadırlar. Sendika olarak KTT
Yönetimine ve Genel Müdürüne üyelerimiz adına teşekkür ederiz.
Yeni dönemi kapsayan ve taraflar arasında imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesinde eski haklar
korunarak ücret ve sosyal menfaatlere günün koşullarına göre yendien düzenlenerek yeterli oranda artış
verilmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.

TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybederek ciddi şekilde yükselmesini
gerekçe göstererek, akaryakıta, Enerjiye ve Gaza sürekli olarak yapılan ZAMLAR la
çalışanların ve halkımızın alım gücü %40 oranında düşmüşdür.
Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e
çalışanlarla alay edercesine 530.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde
10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum
edilmiştir.
Bu ülkede ayda 17.000,00 TL maaş alanlara 3.500,00 TL artış verililirken 2.600,00 TL
alanlara 530,00 TL artış verilerek adaletsiz bir uygulama yapılmıştır. Net 2.700.00 TL ile dört
kişilik bir ailenin insanca yaşaması mümkün değildir. Buna oy vererek belirleyen zihniyetin
bunu görmezden gelerek başka başka mazaretler üretmelerini Kabul etmemiz mümkün
değildir.
Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen
Asgari Ücrete İTİRAZ edeceğimizi ve Asgari Ücret Komisyonuna yapmış oldukları bu
hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacağız.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan