TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ ETTİ

Son dönemlerde TL nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve sürekli olarak bütün
tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve halkımızın alım gücü %40
oranında düşmüştür.
Bu gerçekler ortada dururken, açlık sınırının altında olan ASGARİ ÜCRET’e
çalışanlarla alay edercesine 250.00 TL artış vererek çalışanlar özellikle özel sektörde günde
10-12 saat sendikasız olarak çalıştırılan ve emeği sömürülen işçiler açlığa mahkum
edilmiştir.
Bu Ülkede Dört Kişilik bir ailenin Brüt 3400.00 TL Asgari ücretle yaşamını sağlıklı ve
insanca sürdürmesi mümkün değildir.
17 Milyon maaş alan Siyasi Kamu Görevlileri dahil olmak üzere bütün kamu çalışanları
ve Emekçileri maaş artışlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde alırken
Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere 1 Ağustos tarihinden itibaren gülüç bir
artış verilmiştir.Bu eşitsizlik Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Bu nedenlerden dolayı TÜRK-SEN olarak yasal hakkımızı kullanarak yeni belirlenen
Asgari Ücrete İTİRAZ edeceğimizi ve Asgari Ücret Komisyonuna yapmış oldukları bu
hatadan geri dönme imkanı sağlamak üzere komisyonun yeniden toplanmasını sağlayacağız.

Arslan Bıçaklı

Kamil Özinal’dan Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

Hükümet edenler veya ettiğini iddia edenler Kıb-Tek’ le ilgili doğru ve somut
adımlar atmalıdır. Hükümet içinde konuyu bilende bilmeyende konuşursa kendileri
de ne söylediklerini anlamazlar.
Yalnız şunu bilmelidirler ki laf ebeliği yaparak Kıb-Tek’ le ilgili bizi
yanıltacaklarını sanıyorlarsa yalnızca kendilerini aldatıyorlardır.
Acil olarak alınması gereken dizel santrallerle ilgili biz almayacağız,
yapmayacağız demeniz aslında gerçek niyetlerinizi ortaya koymaktadır.
Yıllar öncesinden sizlerin hükümet edenlerin kurumun özerk bir yapıya
kavuşturulacağı sözlü ve yazılı olarak taahhüt vermenize rağmen ne denli ciddi ve
güvenilir olduğunuz halk tarafından bilinen bir gerçektir.
Kıb-Tek çalışanlarının gece gündüz sıcakta ve soğukta elektriğin sağlıklı bir
şekilde halkımıza ulaşması için verdiği uğraş gözardı edilemez bir gerçektir.
Sizlerse bu çalışanları takdir edeceğinize olur olmaz yalanlarla maaşlarını
manüpüle ederek aklınızca puan kazanmaya çalışmaktasınız.
Şunu bir kez daha hatırlatmak isteriz ki ne dün ne bugün ne de yarın Kib-Tek’ i
özelleştiremeyeceğiniz gibi elinizi uzattığınız anda çalışanlar ve halkımızla en güçlü
şekilde karşılık göreceğinizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Kamil Özinal
Türk-Sen Başkan Vekili

BASIN BİLDİRİSİ

Hükümet edenler artık halkımız ve çocuklarımızın gelceği ile ilgili somut adımlar
atmalıdır. Bugünlerde yaşanan olaylar,değişen hükümetle birlikte halkımızın yine
beklentilerini boşa çıkarmaya devam etmektedir.
Hükümet biran önce Asgari Üceretle açlık sınırının altında günde 10-12 saat çalışan
işcilerin sorunlarına çalışanların ve emeklilerin her geçen gün alım güçlerinin düştüğü bir
dönemde bunlara çare üreteceğine,ülkedeki sağlıkta,eğitimde,trafikde Devlete bağlı kurum
ve kuruluşlarda ÖZERK bir yapıya kavuşturarak daha verimli bir hale getirmek için çaba
sarfedeceğine Başbakanlık ve Bakanlık kolidorlarında yalınızca bir mevki ve koltuk uğruna
birbirlerini ezen yandaşlarının mevki ve atamaları ile ilgilenerek hizmet veremez duruma
gelmişdir.
Liyakattan uzak yakınlığa ve partizanlığa bakarak yapılan atamalarla bugüne kadar
hiçbir yere varılmadığı gibi bundan sonra da varılmayacağı ortada duran bir gerçekdir.
Türk-Sen olarak bizler, yaşanan bu verimsiz ve kısır süreci en yakından takip ederek
dik duruşumuzla halkımızla birlikte hareket edeceğimizi bir kez daha komuoyuna duyururuz.


Kamil Özinal
Türk-Sen Genel Başkan Vekili

EMEKCİLERE SAYGI GÖSTERİLSİN

Ülkemizde özellikle yaz mevsiminde sıcakların 40 derecenin üzerine
çıktığı ve yetkililerin mecbur kalmadıkca 12:00-16:00 saatleri arasında güneşde
10 dakikadan fazla durulmaması gerektiği konusunda açıklama yaptıkları bir
dönemde özellikle dam altında çalışmayan çalışanların belirlenen bu saatlerde
kızıl güneşin altında çalıştırılmaları ve hükümet edenlerin başta Çalşma
Bakanlığının bu konuda hiç bir tetbir almaması kabul edilebilir değildir ve
emekcilere karşı yapılan büyük bir haksızılıkdır.
Bu konuda Mütahitler Birliği Başkanının da açıkladığı gibi ilgili saatlerde
işçilerin güneş altında çalıştırılmaması için Çalışma Bakanlığına ve hükümeti
acilen göreve çağırıyoruz
Dünyada en değerli varlık İNSANDIR bu nedenle de insanlarımızın daha
fazla çile ve ızdırap çekmeden insanca ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını ve
yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak için gereken tetbirleri almak Devlet
adına ülkeyi yöneten Hükümetlerin görevidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

HÜKÜMETİN İLK İCRAATI EMEK DÜŞMANLIĞI OLDU

Ükemizde son dönemlerde Akaryakıta,Elektiriğe,Gaza ve bütün tüketim maddelerine
yapılan ZAMLAR la çalışanların ve Emeklilerin alım gücü nerdeyse %30-35 oranında azalmış
olmasına rağmen Hükümet edenler bu alım gücünü telafi etmek yerine tam tersini yaparak ilk
Hükümet icraatı olarak çalışanların ve emeklilerin alacakları hayat pahalılığı oranından %2
oranında kararnameyle kesme kararı almıştır.
Hükümet edenler Giderlerde TASARRUF etmek isterlerse önce 17.000 TL Maaş alan
milletvekilllerinden ve meclisde temsil edilen 6 siyasi partiye Devletin kasasından yapılan
13(TRİLYON) milyon TL den Tasarruf etsinler,bunları yapacaklarına EMEK DÜŞMANLIĞI
yaparak Emekçilerin maaşlarını kesmek kabul edilemizdir.
TÜRK-SEN olarak önerimiz bu almış oldukları yanlış karardan İVEDİ olarak geri
dönsünler aksi halde ülkedeki çalışma barışı çok erken bir zamanda ciddi şekilde
bozulacağını herkesin bilmesini isteriz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

ASGARİ ÜCRET İVEDİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Son dönemelerde ülkemizde dövizin ciddi şekilde yükselmesi akaryakıta,gaza ve
otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve
halkımızın özelliklede özel sektörde sendikasız olarak günde 10-12 saat Asgari Ücretle
çalışanların alım gücü %30-35 oranında düşmüşdür. Hatta bir çok çalışan bugünkü Asgari
Ücretle açlık sınırının altında kalmıştır.
Haziran sonu itibarı ile bütün siyasilerde dahil olamak üzere 6 aylık hayat pahalılığı
ödeneği kamu çalışanlarına ödeneceği nedeniyle Asgari Üceret komisyonu çok İVEDİ olarak
toplanmalı ve çalışanların kaybettikleri alım gücüde dikatte alınarak yeni ASGARİ ÜCRET
günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli ve 1 TEMMUZ tarihinden itibaren
uygulanmaya konmalıdır.
Bu konuda ilgilileri göreve çalğırıyoruz.

Genel Başkan
Arslan Bıçaklı

TÜRK-SEN GÖREV ŞEHİTLERİNDEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ MERHUM NİHAD ELMASI ANIYORUZ.

Türk-Sen’de çok uzun yıllar Genel Başkan Vekilliği ve Dışılişkiler Sorumluluğu
görevlerinde bulunan NİHAD ELMAS sekiz yıl önce görevi başında hayatını kaybetmiştir.
Görevde olduğu sürece kendine has çalışma disipliniyle Türk-Sen Federasyonuna
ve Emek sınıfına gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok büyük hızmetlerde bulunan.
Nihat Elmas 20 Haziran 2011 tarihinde görevi başında aniden rahatsızlanarak vefat
etmiştir.
Görev şehidi olarak andığımız merhum Nihad Elmas’ı sekizinci ölüm yılı olan 20
Haziran 2019 tarihinde Perşembe günü Saat 10:00 da Lefkoşa kabristanlığında mezarı
başında Ailesi ve tüm sevenleri ile birlikte anacağız.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

İŞ CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR

Yıllardır devam eden iş kazaları (iş cinayetleri) son zamanlarda artarak
devam etmektedir.
Özellikle özel sektörde SENDİKASIZ olarak çalıştırılan ve İş Sağlığı ve İş
Güvenliği kurallarına uymadan günde 10-12 saat işçi çalıştırıldığı ve nerdeyse
hiç denetim yapılmadığı bir dönemde çalıştırılan işçiler,çok sık olarak iş kazası
geçirmekte ve kimi işçiler hayatını kaybetmekte kimileri ise ciddi şekilde yaralar
almaktadırlar.
İş kazalarının önüne geçmek ve Asgari düzeye düşürmenin çaresi süratle
özel sektörün sendikalaşması ve iş yerlerinin denetim altına alınması
gerekmektedir. Bu nedenle çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda
çalışmalarını sağlamak tamamen Devleti yönetenlerin Ana görevidir.
Bu nedenle ivedi olarak Çalışma Bakanlığı, hiçbir mazaret üretmeden iş
yeri denetimlerini artırmalı iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini
kapatmalı ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için
yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirilmelidir.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan

YENİ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi ve şirket çalışanlarının bağlı bulunduğu sendika olan Gıda-Sen
arasında, 2019 yılı için yapılan toplu iş sözleşmesi 29.01.2019 tarihinde taraflar arasında imzalandı.
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisini temsilen Genel Müdür Selahaddin Bayırkan ve Türk-Sen Başkanı
Arslan Bıçaklı ve Gıda-Sen Başkanı Metin Akoğlu ile sendika temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantı olumlu
havada gerçekleşti.
Genel Müdür Selahaddin Bayırkan “ Şirketimiz 2018 yılı içerisinde kârlılık oranını artırmak suretiyle,
devletimize yüksek oranda gelir getirmiştir. Hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadan tamamen kendi öz
kaynakları ile, yatırım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 ve 2018 dönemlerinde Yönetim Kurulu’muzun almış
olduğu güçlü kararlar ile fabrikamızın teknolojisi dünya standartlarında üretim yapar hale getirilmiştir. Bu
durum bizler ve ülkemiz için bir gurur kaynağıdır. Bu başarıda çalışanlarımızın emeği ve gayreti büyüktür.
Çalışanlarımıza teşekkür ediyor, 2019 yılı ve sonraki yıllar için de artan performans ile başarılarının
devamını diliyorum” dedi.
Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ise “ geçmiş olduğumuz dönemlerde kapanacak gözüyle bakılan
KTT, 2013 yılında güçlü bir yönetim anlayışı ile yola çıkarak , yapmış olduğu yeni yatırımlar ile hem iç hem
dış görünüşünü yenileyerek dünya standartlarına uygun modern bir fabrika haline gelmiştir. Bunun
sonucunda da üretmiş olduğu kaliteli ürünler ile şirketin ülkemize nasıl bir katma değer kattığı ortaya
çıkmıştır. Ülkemiz için KTT bir lokomotif haline dönüşmüştür. Çalışanlarına vermiş olduğu değer ise
yatsınamaz derece önemlidir. Böyle modern bir fabrikada çalışanlarımız hem mutlu bir şekilde üretim
yapmakta hem de kendilerine verilen bu değerle şirketlerine sahip çıkmaktadırlar. Sendika olarak KTT
Yönetimine ve Genel Müdürüne üyelerimiz adına teşekkür ederiz.
Yeni dönemi kapsayan ve taraflar arasında imzalanan bu Toplu İş Sözleşmesinde eski haklar
korunarak ücret ve sosyal menfaatlere günün koşullarına göre yendien düzenlenerek yeterli oranda artış
verilmiş ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.

TÜRK-SEN ITUC GENEL KURULUNA KATILDI

Türk-Sen üyesi bulunduğu Uluslararası Hür-İşçi Sendikaları
Konfederasyonu (ITUC)Genel Kuruluna katıldı.
2-8 Aralık tarihleri arasında Copenhagen Danimarka’da gerçekleşecek
olan genel kurula,Türk-Sen Genel Başkanı ARSLAN BIÇAKLI ve Dışilişkiler
Sekreteri CEVDET AKGÜR Delege olarak ITUC Genel kuruluna gittiler.
168 ülke Temsilcisinin katılacağı bu genel kurulda ülkelerdeki çalışma
hayatındaki sorunlar tartışılacak ve daha sonra seçimler yapılacaktır.
TÜRK-SEN İcra Kurulu üyeliğine yeniden seçilmek için çaba
sarfedecektir.