ASGARİ ÜCRET İVEDİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİDİR

Son dönemelerde ülkemizde dövizin ciddi şekilde yükselmesi akaryakıta,gaza ve
otomatik olarak bütün tüketim maddelerine yapılan ZAMLAR nedeniyle çalışanların ve
halkımızın özelliklede özel sektörde sendikasız olarak günde 10-12 saat Asgari Ücretle
çalışanların alım gücü %30-35 oranında düşmüşdür. Hatta bir çok çalışan bugünkü Asgari
Ücretle açlık sınırının altında kalmıştır.
Haziran sonu itibarı ile bütün siyasilerde dahil olamak üzere 6 aylık hayat pahalılığı
ödeneği kamu çalışanlarına ödeneceği nedeniyle Asgari Üceret komisyonu çok İVEDİ olarak
toplanmalı ve çalışanların kaybettikleri alım gücüde dikatte alınarak yeni ASGARİ ÜCRET
günün koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmeli ve 1 TEMMUZ tarihinden itibaren
uygulanmaya konmalıdır.
Bu konuda ilgilileri göreve çalğırıyoruz.

Genel Başkan
Arslan Bıçaklı