ASGARİ ÜCRETLİLER YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

BASIN AÇIKLAMASI

ASGARİ ÜCRETLİLER YİNE AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ

Ülkemizde son dönemlerde TL’nin Döviz karşısında değer kaybetmesi ve buna bağlı
olarak Enflasyonun ciddi şekilde artması nedeniyle çalışanların emeklilerin ve özellikle özel
sektörde sendikasız olarak Asgari Ücretin de altına çalıştırılan işçilerin alım gücü yarı yarıya
düşmüştür.
Ülkede en yüksek maaşı alan siyasi kamu görevlilerine 1 Ocaktan itibaren geçerli
olacak şekilde 3.500 TL artış yapılırken Açlık sınırının altında maaş alan Asgari Ücretlilere
Alay edilircesine Hem de 1 Şubattan itibaren geçerli olacak şekilde 520 TL artış yapılarak
Asgari Ücretliler,Aileleri ile birlikte yeniden açlığa mahkum edilmiştir.Adil paylaşım ve
ADALET buysa takdiri kamuoyuna bırakıyorum.
Bu gülüç artışın belirlenmesinde komisyonda Haksız ve yetkisiz olarak bulunan ve işçi
tarafını temsil eddiğini iddia eden Hür-İş temsilcilerinin oyları ile belirlenmiştir. Onlarıda bu
tutumlarından dolayı KINIYORUZ.
Bu nedenlerden dolayı Asgari Ücret Yasası çok İVEDİ olarak değiştirilmeli ve Asgari
Ücret Dört kişilik bir ailenin yaşamına insanca sürdürebileceği bir ücret olacak şekilde Günün
koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmelidir.
TÜRK-SEN olarak yeni belirlenen ve yetersiz olan bu Asgari Ücrete İTİRAZ edip
etmeme konusunun teknik tarafını Yönetim Kurulu üyelerimizle değerlendirdikten sonra hafta
sonuna kadar karar vereceğiz.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan