TÜRK-SEN’DEN ÇALIŞMA BAKANI ZEKİ ÇELERE TAM DESTEK

Ülkemizde 40 yıldan sonra çalışma hayatını kayıt altın almak ve emeğin sömürlmesine
izin vermemek için bir takım tedbirler alarak uygulmaya koymak isteyen Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e Ticaret Odası Başkanı ve Sanayi Odası Başkanlarının ayrıca
sermayenin sözcülüğünü yaparacasına UBP Genel Başkanından yapılan haksız ve yanlış
eleştirileri kınıyoruz ve bu konuda EMEK sınıfına sahip çıkan Çalışma Bakanı Zeki Çeler’e
TÜRK-SEN Yönetimi olarak TAM DESTEK veriyoruz.
Ticaret odasına,sanayi odasına ve diğer sermaye örgütlerine üyeliğin zorunlu olduğu
bir ülkede tercihe bağlı olarak teşvik priminden yararlanmak için ve ülkedeki gençlere sahip
çıkmak adına yerli sitihdamı gerçekleştirmek ve emeğin sermaye tarafından sömürülmesini
engellmek adına Çalışma Bakanının sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi yapma şartı
getirilmesine engel olmaya çalışanlarla karşı duruşumuzu devam ettireceğiz.
Ayrıca bu konuda Çalışma Bakanı Zeki Çelere TAM DESTEK vermeye devam
edeceğiz.