YENİ ASGARİ ÜCRET ÇOK İVEDİ OLARAK YENİDEN BELİRLENMELİ

Son dönemlerde Dövizde yaşanan  yükselmeyi gerekçe göstererek bütün tüketim maddelerine yapılan çok yüksek  ZAMLARLA, ayrıca hükümetin bütün harçlara yapmış olduğu ZAMLAR nedeniyle çalışanların, emeklilerin özellikle özel sektörde sendikasız olarak Asgari Ücretin de altında çalıştırılan bir çok işçi açlığa mahkum edilmiştir.

Bu nedenlerden dolayı Asgari Ücret Komisyonundaki  Temsileiyetler de ivedi olarak değiştirilerek, Yeni Asgari Ücret, dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği, günün koşullarına uygun olarak yeni  bir ASGARİ ÜCRET belirlenmeli ve bu artışlarla birlikte, kamuda olduğu gibi 1 OCAK 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN yürürlüğe girmelidir. Bu nedenle ilgililerin bu konuda bir an önce gereğini yapmak üzere harekete geçmelidirler.

Arslan Bıçaklı Genel Başkan