CAS ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA ÇOK İVEDİ ÇÖZÜM BULUNMALIDIR.

Yıllarca Devletin Şirketlerinde hızmet veren ve bu şirketlerin ekonımik sıkıntıya
sokularak kapatılmalarında hiç bir karar ve sorumluluğu olmayan çalışanlar yine bir anda
sokağa atılarak açlığa mahkum edilmiş yani FATURA’yı yine bu olaylarda hiç bir suçu günahı
olmayan işçilere ödetmeye çalışıyorlar.
CAS ŞTİ Devlete ait bir şirtketti bu nedenle burda çalışan işcilerde Devletin
sorumluluğunda olan işcilerdir. Bu nedenle ÇOK İVEDİ olarak bu çalışanların alacakları
hemen ödenmeli ve İSTİHDAM sorunları ivedi olarak çözülmelidir.
Bir ülkede çalışanlar yasal alacaklarını almaları için AÇLIK GREVİ yapıyorsa o ülkede
çalışma barışı bozulmuştur demektir.
Hükümet edenler ülkedeki sorunların çözümü konusunda mazaret üretemez ÇARE
üretmek zorundadır.

Arslan Bıçaklı
Genel Başkan